Medipol Mega Hastaneleri

Bağlı bir platform üzerinde hastanenin dört farklı şubeleri Sağlık sektöründe küresel bir marka…
Medipol Mega Hastaneler Grubu, Türkiye’nin ilk özel sağlık grubu bir

tesiste dört farklı hastanenin dahil edilmesi:
-Genel Hastane
-Onkoloji Hastanesi
-Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesi
-Diş Hastanesi
Medipol Mega aynı zamanda en uzman departmanları olan hastanedir.
Türkiye alan.